Col·laboració amb Mariaelena Roqué amb mascares i elements escenogràfics per l'obra "Don Juan el rey de las Tinieblas" de Josep Palau Fabre.
Teatro Español. Madrid.