Papers per l'obra "Stabat" de Xavier Maristany. 2005